امور نمایندگان و مشتریان

خواب خودرو چگونه محاسبه مي گردد؟ براي دريافت آن چه بايد كرد؟

طبق دستورالعمل خواب خودرو كه نماينگي موظف است به مشتري ارائه نمايد

چگونه اطمينان حاصل كنيم هزينه دريافتي توسط نمايندگي طبق تعرفه است؟

از طريق تماس طی فرم نظارت بر هزینه های دریافتی از مشتریان  این موضوع چک میگردد.

اگر از نمايندگي شكايتي داشتيم، چه بايد بكنيم؟

تماس با شماره 66283328 داخلی 157-158(واحد امور مشتریان شرکت اسنا یدک)

از كجا بدانيم رتبه نمايندگي چند است؟

در محل پذيرش تابلو رتبه نمايندگي  نصب شده است

آيا عدم حضور مشتري در كنار خودرو در هنگام تعميرات يك قانون است؟

بله قانون است

 

اگر در هنگام تعميرات به خودرو آسيبي برسد، چه كسي مسئول است؟ چه بايد كرد؟

كليه آسيب هاي وارده به خودرو در نمايندگي بر عهده نمايندگي مجاز ميباشد ، از طريق شكايت مشتري از نمايندگي حتما پيگيري خواهد شد .

 

 

 

ساعات کاری شرکت

شنبه تا سه شنبه -  8 صبح الی 17

روزهای چهارشنبه -  8 الی 16

پنجشنبه  شرکت تعطیل می باشد

روزهای تعطیل شرکت تعطیل می باشد

داخلی های مهم

پذیرش خودرو تعمیرگاه سبک - 455 و 450

فروش قطعات تعمیرگاه سبک - 457 و458

تعمیرگاه سنگین - 400 و 402

امور مشتریان - 150

امور نمایندگان - 154

ادرس و مشخصات شرکت

ایران - تهران - کیلومتر 17 جاده مخصوص - اتوبان شهریار و اندیشه - خیابان اسنا خودرو - شرکت اسنا یدک

تلفن: 66283328

فاکس: 66283663