آدرس:
ایران - تهران - کیلومتر 17 جاده مخصوص - اتوبان شهریار و اندیشه - خیابان اسنا خودرو - شرکت اسنا یدک. صندوق پستی : 179-37515
کد پستی: 3353189155
تلفن:
تلفن: 66283328
نمابر:
فاکس: 66283663
ارسال ایمیل
اختیاری