اسنا یدک ... آرامش و رضایت از خدمات
ورود اتوبوس های جدید

مراسم ورود 139 دستگاه اتوبوس دو کابين در ساعت 10 مورخه 16/09/1392 با حضور جناب آقاي دکتر قاليباف شهردار تهران و...

ادامه مطلب...